Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Przetargi > Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach. Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.
Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach. Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.
wtorek, 26 wrzesień 2017 00:00


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia:

Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach.

Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.


Pozostałe informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
 2. SIWZ (PDF)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (ZIP)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu (DOC)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy (PDF)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej (PDF)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - karta przekazania odpadów (PDF)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (PDF)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej (ZIP)
 11. Odpowiedzi na pytania (PDF)
 12. Odpowiedzi na pytania (II) - zmiana terminu składania ofert (PDF)
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do publikacji (PDF)
 14. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - aktualny (DOC)
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane (PDF)
 16. Informacja z otwarcia ofert (PDF)
 17. Oświadczenie o grupie kapitałowej (DOC)
 18. Informacja o wynikach postępowania (PDF)
 19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)

 

PDF Drukuj Email