Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Przetargi > Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach. Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.
Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach. Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.
wtorek, 26 wrzesień 2017 00:00


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia:

Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach.

Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.


Pozostałe informacje:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
  2. SIWZ (PDF)
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC)
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (ZIP)
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu (DOC)
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy (PDF)
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej (PDF)
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ - karta przekazania odpadów (PDF)
  9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (PDF)
  10. Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej (ZIP)

PDF Drukuj Email