Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Przetargi > Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych.
Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych.
środa, 14 czerwiec 2017 00:00


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

ogłasza przetarg na przedmiot zamówienia:

Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych.

Zadanie 1

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych.

Zadanie 2

Budowa trzech przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Sienkiewicza 8, Kwiatowej 9, 1-go Maja 4 w Łaziskach Górnych.


Pozostałe informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
 2. SIWZ (PDF)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału (DOC)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (DOC)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu (DOC)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - opis sposobu oceny równoważności dla systemu rur preizolowanych  (PDF)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy (PDF)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej (PDF)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - karta przekazania odpadu (PDF)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, przedmiar, STWiOR (ZIP)
 12. Informacja z otwarcia ofert (PDF)
 13. Oświadczenie o grupie kapitałowej (DOC)
 14. Informacja o wynikach postępowania (PDF)
 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)PDF Drukuj Email