Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Przetargi > Likwidacja grupowego węzła cieplnego „B-3” w Tychach
Likwidacja grupowego węzła cieplnego „B-3” w Tychach
poniedziałek, 28 listopad 2016 00:00


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

ogłasza przetarg na przedmiot zamówienia:

 

Roboty budowlano-montażowe sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych dla zadań inwestycyjnych:

Likwidacja grupowego węzła cieplnego „B-3” w Tychach.


Część I (zadane 1)
Przebudowa sieci ciepłowniczej os. B-3 w kierunku os. C-1 w Tychach wraz z budową 2 szt. węzłów cieplnych

Część II (zadanie 2)
Przebudowa sieci ciepłowniczej os. C-1 w Tychach wraz z budową 23 szt. węzłów cieplnych


Pozostałe informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
 2. SIWZ (PDF)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - wycena montażu i uruchomienia węzłów cieplnych (DOC)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (DOC)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu (DOC)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - opis sposobu oceny równoważności zamienników dla rur preizolowanych (PDF)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - istotne postanowienia umowy (PDF)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej (PDF)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - karta przekazania odpadu (DOC)
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - rozliczenie materiałów dostarczonych przez inwestora (DOC)
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ - projekt sieci, przedmiar, STWiORB - zad. 1 (ZIP)
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ - projekt sieci, przedmiar, STWiORB - zad. 2 (ZIP)
 15. Załącznik nr 13 do SIWZ - projekt węzłów cieplnych - zad. 1 (ZIP)
 16. Załącznik nr 14 do SIWZ - projekt węzłów cieplnych - zad. 2 (ZIP)
 17. Odpowiedzi na pytania (I) (PDF)
 18. Informacja z otwarcia ofert (PDF)
 19. Informacja o wynikach postępowania (PDF)
 20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)PDF Drukuj Email