Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Przetargi > Sieć c.o. w/p ul. Cieszyńska w Łaziskach Górnych
Sieć c.o. w/p ul. Cieszyńska w Łaziskach Górnych
poniedziałek, 06 czerwiec 2016 00:00


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

ogłasza przetarg na przedmiot zamówienia:

 

Sieć c.o. w/p ul. Cieszyńska w Łaziskach Górnych:

Część 1
Budowa sieci c.o. w/p w kierunku ul. Cieszyńskiej

Część 2
Montaż i uruchomienie węzła cieplnego indywidualnego dwufunkcyjnego dla budynku Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich ul. Cieszyńska 12 w Łaziskach Górnych (300kW - c.o., 75kW - c.w.u.).


Pozostałe informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
 2. SIWZ (PDF)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia (DOC)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - istotne postanowienia umowy (PDF)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót (DOC)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób (DOC)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu uprawnień (DOC)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej (PDF)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - karta przekazania odpadu (PDF)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt sieci, przedmiar, STWiORB (ZIP)
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - węzeł cieplny, rzut pomieszczenia, schemat, opis (ZIP)
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF)
 14. Odpowiedzi na pytania (I) (PDF)
 15. Załącznik do odpowiedzi na pytania (I) (ZIP)
 16. Odpowiedzi na pytania (II) (PDF)
 17. Informacja o wynikach postępowania (PDF)
 18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)PDF Drukuj Email