Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Przetargi > Wykonanie wymiany sieci ciepłowniczej przesyłowej Północ 2xDn500 od KR-XVIII do KR-XIX w rejonie skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Grota Roweckiego w Tychach
Wykonanie wymiany sieci ciepłowniczej przesyłowej Północ 2xDn500 od KR-XVIII do KR-XIX w rejonie skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Grota Roweckiego w Tychach
wtorek, 24 maj 2016 00:00


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

ogłasza przetarg na przedmiot zamówienia:

Sieć przesyłowa Północ w Tychach.

Wykonanie wymiany sieci ciepłowniczej przesyłowej Północ 2xDn500 od KR-XVIII do KR-XIX w rejonie skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Grota Roweckiego w Tychach.


Pozostałe informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
 2. SIWZ (PDF)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia (DOC)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - istotne postanowienia umowy (PDF)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót (DOC)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób (DOC)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu uprawnień (DOC)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej (PDF)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - karta przekazania odpadu (DOC)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt sieci, przedmiar, STWiORB (ZIP)
 12. Informacja o wynikach postępowania (PDF)
 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)PDF Drukuj Email