Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Przetargi > Zaproszenie do przetargu dotyczącego sprzedaży samochodów służbowych
Zaproszenie do przetargu dotyczącego sprzedaży samochodów służbowych
piątek, 17 kwiecień 2015 00:00

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

ogłasza przetarg na przedmiot zamówienia:

Sprzedaż samochodów służbowych:
- Ford Transit z 2003 roku,
- Lublin z 2000 roku

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z warunkami przetargu, opatrzonej hasłem „Oferta - na sprzedaż samochodów służbowych: - Ford Transit z 2003 roku, - Lublin z 2000 roku", w terminie do dnia 27.04.2015 r., godz. 1000 na adres:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
/sekretariat/
ul. Kubicy 6
43-100 Tychy


W przypadku podmiotów gospodarczych, organizator wymaga dodatkowo aktualnego wypisu z rejestru handlowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika przetargu na podstawie dokumentu potwierdzającego to uprawnienie. Osoby uczestniczące w licytacji winne legitymować się stosownym pełnomocnictwem do występowania w imieniu podmiotu, który reprezentują.


Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.04.2015 r. o godz. 1030 w Sali konferencyjnej Spółki - sala 107. Organizator zastrzega sobie możliwość kontynuacji przetargu w formie licytacji w wyznaczonym terminie, swobodnego wyboru oferty, jak też odwołania przetargu i unieważnienia bez podania przyczyny. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej tj.:
- 3 900,00 zł – Ford Transit  ST 22624, rok produkcji 2003, przebieg 135 800 km,
- 3 000,00 zł – Lublin ST 00133, rok produkcji 2000, przebieg 161 000 km.

Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu.


Majątek będący przedmiotem przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 do dnia 24.04.2015, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel. 032 325 64 22. Osoba upoważniona do kontaktu: Lech Kapczyński.

 

Pozostałe informacje:

  1. Szczegółowe warunki przetargu (PDF)
  2. Zdjęcia samochodu Ford Transit (ZIP)
  3. Zdjęcia samochodu Lublin (ZIP)

 

 

PDF Drukuj Email