Jesteś tutaj: pec.tychy.pl > Przetargi > Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła - zad. 19, zad. 20, zad. 21
Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła - zad. 19, zad. 20, zad. 21
poniedziałek, 16 marzec 2015 00:00

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła:

Część 1

Zadanie 19 - Przebudowa sieci c.o. w/p w rejonie ul. Fabrycznej i ul. Towarowej do ronda Strefowego w Tychach.

Część 2

Zadanie 20 - Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN500 od ul. Dmowskiego do al. Bielskiej w Tychach.

Zadanie 21 - Przebudowa sieci c.o. w/p os. U od PS sieci rozdzielczej do odgałęzienia do SWC U-1 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dmowskiego w Tychach - etap I.

 

Pozostałe informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
 2. SIWZ (PDF)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22 (DOC)
 5. Załącznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC)
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ - istotne postanowienia umowy (PDF)
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót (DOC)
 8. Załącznik nr 4a do SIWZ - oświadczenie do wykazu robót (DOC)
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób (DOC)
 10. Załącznik nr 5a do SIWZ - oświadczenie do wykazu osoby (DOC)
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu uprawnień (DOC)
 12. Załącznik nr 7a do SIWZ - oświadczenie zdolność finansowa i ekonomiczna (DOC)
 13. Załącznik nr 8 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej (PDF)
 14. Załącznik nr 9 do SIWZ - karta przekazania odpadu (DOC)
 15. Załącznik nr 10a do SIWZ - projekt, przedmiar, STWiORB - zad. 19 (ZIP)
 16. Załącznik nr 10b do SIWZ - projekt, przedmiar, STWiORB - zad. 20 (ZIP)
 17. Załącznik nr 10c do SIWZ - projekt, przedmiar, STWiORB - zad. 21 (ZIP)
 18. Odpowiedzi na pytania (I)
 19. Odpowiedzi na pytania (II)
 20. Informacja o wynikach postępowania
 21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

PDF Drukuj Email